IKEA Poznań

Instalacja SSP (System sygnalizacji pożaru) – wymiana 950 czujek SCHRACK Seconet

Termin realizacji od 02.2021 – 04.2021