GSK Pharmaceuticals S.A. Poznań – Magazyn Materiałów Niebezpiecznych (zakonczony)

Instalacja sygnalizacji pożaru SSP

Termin realizacji od 07.2018 – 01.2019