Biznes Garden Poznań II (zakończony)

Instalacja sygnalizacji pożaru SSP

Instalacja oddymiania

Termin realizacji od 03.2018