Biurowiec „A” – SKANSKA (nowy Rynek Poznan)

Realizacja od 02.2019

Instalacja sygnalizacji pozaru (Schrack Seconet)

Instalacja oddymiania klatek schodowych